Tuesday, February 23, 2010

POLITIKA JE POZIV NA OPĆE DOBRO


Kardinal Tarcisio Bertone na godišnjem skupu koordinacije talijanskih političara "Rete Italia"

Potreban je nov naraštaj kršćanskih političara. Poziv na čestitost za katolike postaje imperativ koji se veže na vlastito poslanje u povijesti, odnosno na upućivanje društva na više vrednote – istaknuo je Papin državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, govoreći na godišnjem skupu koordinacije talijanskih političara nazvane „Rete Italia“, održanome u petak, 19. veljače, u gradiću Riccione. Ljudsko dostojanstvo, solidarnost i supsidijarnost vode do trajnoga načela općega dobra – rekao je kardinal. Svatko je pozvan promicati opće dobro, i tražiti ono što sjedinjuje, u odnosu na ono što razdvaja.

Je li politika prljava? Na to je pitanje kardinal Bertone odgovorio citirajući jedan spis don Luigija Sturza iz 1942. godine. Politika nije prljava stvar – kaže taj sicilijanski svećenik – Pio XI. ju je nazvao 'činom ljubavi prema bližnjemu'. U današnjem društvu – dodao je kardinal Bertone – zacijelo nije moguće osuđivati osjećaj razočaranosti zbog izopačenosti politike, vezane uz krhkost stanja čovjeka koje je, iako ne na nepopravljiv način, ugrozio Istočni grijeh. Državni je tajnik potom podsjetio na potrebu – na koju je upozorio papa Benedikt XVI. – novoga naraštaja katoličkih političara. Politika je poziv na opće dobro i spas društva. U današnjem društvu, čini se da se uloga mladih u politici otvara na dva suprotstavljena puta: na put nade u bolju budućnost, i na put ravnodušnosti prema svijetu koji je shvaćen kao da je zatvoren za promjene.

Ali, mladi nisu samo jednostavni promatrači – naglasio je kardinal Bertone. Oni su nositelji uloge u politici koja ne može biti ni okrenuta prema prošlosti, ni potpuno prilagođena sadašnjosti. Kardinal je stoga predložio dva sasvim suprotna politička modela razrađena u XVI. stoljeću: onaj Thomasa Morea, koji politiku pretvara u služenje na putu svetosti; te model Niccolòa Macchiavellija, koji se temelji na domišljatosti i utilitarizmu. Pred današnjim izazovima – primijetio je kardinal – Crkva ne predlaže samo jedno univerzalno rješenje. Na kršćanima je, pojedincima i zajednicama, raspoznavanje stvarnosti i procjena načelâ, mjerilâ i uputâ koje crkveni socijalni nauk predlaže kako bi vlastito ponašanje usmjerio na različita područja. Izbjegavajući zavaravanje o trenutnom uspjehu, tipično za makijavelizam, politika je pozvana suočiti se s ljudskom krhkošću. Pozvana je učiti iz pogrešaka iz prošlosti i sadašnjosti, ali uvijek njegujući odgovornost za budućnost koju treba usmjeriti na krepost – naglasio je kardinal Bertone. (kta/rv)