Friday, December 23, 2011

TOMISLAV JONJIĆ O POLITIČKOJ KORUPCIJI

Dok je u Hrvatskoj religija ljudskih prava stekla vrlo brojne sljedbenike, a politički se glavoklimavci na svakom koraku zaklinju u demokraciju, nitko se dosad – koliko mi je poznato – nije suočio s problemom koji nam svima bode oči, i koji u velikoj mjeri priječi ostvarenje demokracije, ljudskih prava i pravne države.
To su statuti i pravilnici, uopće temeljni pravni akti političkih stranaka. I po logici stvari i po izričitim zakonskim odredbama, ti statuti ne bi smjeli biti u neskladu s temeljnim vrijednostima koje pravni poredak proklamira, morali bi biti u funkciji promicanja jednakosti građana pred zakonom, vladavine prava te promicanja slobode i demokracije, što drugim riječima znači da bi morali članovima stranke omogućiti ona prava koja su im zajamčena ustavom i razrađena u političkom zakonodavstvu.

U stvarnosti se – po pravilu i s vrlo rijetkim iznimkama – dešava nešto posve drugo. Statuti i pravilnici su sastavljeni tako da stranačkom vodstvu omogućuju umalo neograničenu vlast i skoro apsolutnu nesmjenjivost. Uslijed toga je moguće da stranačka vodstva političku stranku, koja bi imala biti temeljnim instrumentom političke borbe u parlamentarnoj demokraciji, pretvore u najobičnija privatna poduzeća kojima se upravlja čvršćom rukom nego što bi se ikad usudio učiniti bilo koji privatni poduzetnik koji vodi računa o minimumu zadovoljstva svojih zaposlenika (znajući da time vodi računa o svome profitu).

Time je zajamčena selekcija nagore: u stranačkoj hijerarhiji napreduju najposlušniji, a ne najkvalitetniji i najinventivniji, na izbornim listama visoko se plasiraju oni koji su u milosti stranačkog vrha, a ne oni koji bi narodu i državi mogli ponuditi kvalitetnija rješenja, što sve za posljedicu ima pasivizaciju biračkoga tijela, apatiju mladih i ambicioznih ljudi odnosno: Hrvatsku kao zemlju stagnacije i pesimizma.

Najšokantnija od svega jest činjenica da hrvatski pravni sustav – čak i prije nego što je, kako se to eufemistički kaže, usklađen s pravnom stečevinom Europske unije – poznaje instrumente koji omogućuju nadzor nad pravnim aspektom djelovanja političkih stranaka: od njihova osnivanja i registracije, preko njihova statutarnog djelovanja i izbora stranačkih tijela, sve do njihova brisanja iz registra političkih stranaka. Poodavno, dakle, postoje norme i postoje sankcije, ali se te norme ne primjenjuju, a sankcije kao da ne postoje.
Zato je moguće da stranačka vodstva brzojavima ili običnim SMS-porukama iz stranke isključuju čitave podružnice ili članove predsjedništva (uopće se ne obazirući na statutarne odredbe o ispitnome postupku, pravu na obranu i pravu na dvostupanjsko odlučivanje!); zato je moguće da stranački predsjednici imaju doživotni mandat (poput boljševičkih diktatora); zato je neupamćena pojava da je neki predsjednik napustio stranku prije nego što to – poput predsjednika Hrvatskoga nogometnog saveza – sâm odluči.

Iznimka je moguća samo u sprezi s vlašću: nema primjera da je stranačko vodstvo bilo koje oporbene stranke smijenjeno bez izravnog upletanja vlasti.
Upravo u tome grmu leži zec. Nijedna vladajuća garnitura, dolazila ona s tzv. ljevice ili s tzv. desnog centra (od oznake «desnice» bježe svi, ponajviše oni koji nemaju pojma da su neboljševičke diktature XX. stoljeća potekle s političkoga centra, a ne s desnice!), ne će posegnuti za reformom toga dijela političkog sustava, nikakva se upravna tijela ni upravni sudovi ne će založiti za primjenu zakona, nijedan se medij ne će sustavno truditi da i u političkim strankama zaživi vladavina prava i demokratski način ophođenja.
Razlozi su očevidni: one koji nemaju pravog legitimiteta najlakše je korumpirati; onima bez legitimiteta najlakše je manipulirati. Zato je pravo pitanje: kad će doći na red obračun s tim, zapravo najotrovnijim oblikom korupcije – političkom korupcijom?

Tomislav JONJIĆ / Politički zatvorenik