Wednesday, December 15, 2010

HRAST - PROGRAMSKA NAČELA


HRAST
Programska načela

Hrvatska ima iznimna prirodna bogatstva, važan geopolitički položaj i vrstan društveni kapital. To su pretpostavke temeljem kojih bi Hrvatska trebala biti uspješna zajednica životno zadovoljnih ljudi.
Međutim, Hrvatska je u sve dubljoj duhovnoj i materijalnoj krizi, koja vodi u opću socijalnu i nacionalnu propast. Glavni razlog tomu su nesocijalne, nenacionalne, neuspješne i korumpirane upravljačke strukture koje su izgubile svaku vjerodostojnost i ne zaslužuju daljnje povjerenje.
Zbog toga, sljedeći su parlamentarni izbori presudni, jer se na njima odlučuje o sudbini hrvatske države. Izbori su prigoda da na ključne upravljačke položaje u Hrvatskoj budu napokon izabrane moralne, stručne i odgovorne osobe.
Izborna pobjeda može se ostvariti samo programskim i izbornim zajedništvom svih samosvjesnih i interesima domovine odanih hrvatskih građana, skupina i organizacija.
Okupljanje za hrvatski rast, Hrast, temeljit će se na sljedećim programskim načelima:
 1. Svjetonazorna i vrijednosna polazišta Hrasta u tradicionalnim su općim humanističkim i kršćanskim načelima, u kojima središnje mjesto zauzimaju opće dobro i temeljna ljudska prava na život, slobodu i rad.
 2. Hrast zagovara samosvojnost i istinsku državnu samostalnost Republike Hrvatske kao demokratske zajednice svih hrvatskih građana koji imaju neotuđivo pravo odlučivati o svojoj sudbini.
 3. Hrast drži da se identitet hrvatskog društva i države temelji na njegovanju višestoljetne hrvatske uljuđene povijesne i kulturne baštine, te na stvarnim vrijednostima i iskustvima Hrvatskog domovinskog rata.
 4. Hrast će u Republici Hrvatskoj poboljšati sustav vlasti građanske parlamentarne demokracije, koja podrazumijeva pluralizam te slobodu zauzimanja, udruživanja i odgovornog javnog djelovanja građana.
 5. Ustavna odredba o Republici Hrvatskoj kao socijalnoj državi treba doista zaživjeti, te zato Hrast stavlja na istaknuto mjesto socijalnu solidarnost - brigu o dostojnom i sigurnom životu svih državljana, a posebno ugroženih skupina – nezaposlenih, siromašnih, bolesnih i umirovljenika.
 6. Statistike već godinama pokazuju da Hrvatska demografski izumire, dijelom zbog većeg broja umrlih nego rođenih, a dijelom zbog iseljavanja. Zato Hrast smatra da planovi i strategije hrvatske budućnosti ne mogu biti ostvarivi bez demografskog rasta hrvatskog naroda. Djeca i mladi su budućnost Hrvatske, te stoga Hrast posebnu pozornost pridaje zaštiti svih prava i društvenog statusa obitelji te djece, majka i mladeži.
 7. Hrast tvrdi da su hrvatski teritorij, prirodna bogatstva, kulturna baština i životni gospodarski izvori nacionalno dobro, te ih nitko ne smije otuđivati i rasprodavati.
 8. Hrast zagovara civilizacijsko načelo da je narod jedini nositelj suverenosti i zato se o bilo kojoj teritorijalnoj ili integracijskoj promjeni odluke i u Hrvatskoj moraju donositi isključivo na referendumu, dvotrećinskom većinom glasova svih državljana RH. U svim međunarodnim odnosima i sporazumima RH mora postupati kao ravnopravan subjekt, vodeći se prvenstveno hrvatskim nacionalnim interesima.
 9. Za Hrast, razvojni i identitetski interes Republike Hrvatska u suvremenim je oblicima integriranja s Hrvatima koji žive u Bosni i Hercegovini, drugim okolnim državama i iseljeništvu. Posebnu, ustavnu odgovornost Republika Hrvatska ime prema jednakopravnom položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini.

HRAST
nakon pobjede na parlamentarnim izborima:


 1. Hrast će zastupati načelo gospodarske i državne samosvojnosti Hrvatske. Strategija razvoja i rasta hrvatskog gospodarstva temeljit će se na modelu socijalno-tržišnog gospodarstva u kojem će većinsko vlasništvo, upravljanje i rad imati hrvatski narod i svi hrvatski državljani.
 2. Hrast će štititi prava radnika, napose pravo na rad i pravo na ostvarivanje dostojanstvenoga života od rada. Isto tako, Hrast će voditi posebnu i stalnu brigu o zaštiti obiteljskog seoskog gospodarstva.
 3. Hrast će žurno proglasiti gospodarski pojas na hrvatskom dijelu Jadranskog mora.
 4. Hrast će donijeti izborni zakon koji će unaprijediti demokraciju. Zastupnici na državnoj i lokalnoj razini biti će odgovorni biračima koji su ih izabrali, a ne strankama. Hrast će vratiti dvodomnost i ime Hrvatski državni sabor. Hrast će uvesti i dopisno glasovanje, te tako i praktički svim državljanima omogućiti glasovanje. Hrast će svim državljanima koji žive izvan Hrvatske osigurati puno biračko pravo.
 5. Hrast će provesti sustavnu organizacijsku i vrijednosnu reformu državne uprave, kako bi se iskorijenila korupcija, a državna uprava služila građanima i napretku hrvatskog društva i države.
 6. Hrast će žurno izraditi i sustavno provoditi strategiju hrvatskog demografskog preporoda. Hrast se zalaže za pravo na život od začeća do prirodne smrti. Hrast će provoditi stalnu i prvorazrednu brigu o djeci i njihovu odgoju u obitelji, za kvalitetnu naobrazbu neovisnu o socijalnom statusu. Hrast će ozakoniti dodatnu materijanu skrb države za obitelji i majke s većim brojem djece.
 7. Hrast će uskladiti izvorišne osnove Ustava s univerzalnim vrjednotama i temeljnim vrijednostima hrvatskog društva posebno izraženima u solidarnosti i požrtvovnosti tijekom Hrvatskog domovinskog rata.
 8. Hrast će jačati sada oslabljene Oružane snage RH do razine koja omogućuje učinkovitu obranu teritorija Republike Hrvatske. Hrast će obavještajne službe učiniti samosvojnima i stručnima kako bi služile interesima hrvatske države i zaštiti sigurnosti hrvatskih građana.
 9. Hrast će se brinuti o zdravstveno-socijalnom statusu i dostojanstvenom javnom položaju hrvatskih branitelja. Hrast će se suprotstaviti politički motiviranim sudskim progonima branitelja u Hrvatskoj i izvan nje, te raditi na oslobađanju nepravedno optuženih i zatočenih hrvatskih branitelja.
 10. Hrast će omogućiti objektivna istraživanja suvremene hrvatske povijesti, naročito razdoblja Hrvatskog domovinskog rata i razdoblja totalitarnog jugoslavenskog komunističkog režima.
 11. Hrast će provesti dubinsku institucijsku dekomunizaciju hrvatskog javnog života, te s jednakim dostojanstvom čuvati uspomenu na žrtve svih totalitarnih režima.
 12. Hrast će žurno stvoriti zakonske i organizacijske pretpostavke za obnavljanje svekolikog zajedništva između domovinske i iseljene Hrvatske. Hrast će dati potporu takvom ustroju BiH koji će odgovarati težnjama Hrvata i u zbilji osigurati njihovu jednakopravnost s ostalim narodima u Bosni i Hercegovini.