Monday, November 15, 2010

SMIRI OVO MORE

Sample Image


Kakav me je to duboki san umorio?
Prepuna životno – elementarnog egoizma postala sam patnik kojega treba nagovarati na život.

«U mukama dok goriš, životu pripadaš.« - kaže DUŠA,
ali ... hoću li doći do ruba cedrove šume i potrčati dolinama?

Ima li netko da ugrije ruke ozeble na proljetnome suncu?

Da mi kaže kako moj san nije odsanjan i da u njemu ima mjesta za dvoje ...

Ima li netko da pomakne pramen s lica opaljena od vjetra, sunca i pljuskova?

Ima li netko?

Kao da ne postojim ...

Izabrala sam okolinu kao stranu u kojoj se više ne boravi.

Gdje je nestalo djetinjstvo utaboreno u sjećanju?
Sretni trenutci iza spuštenih vjeđi?
Gdje?


 Sample Image


Možda ćeš to Ti znati, Gospodine?

Možeš li me Ti izvući iz jame?

Priča se kako poznaješ moje hladno srce i da si se skrio u njemu?!

Zar si tamo pronašao mjesto za sebe?!

Učini ga toplim, Ti koji goriš ljubavlju.
Želim se obradovati sebi kao povratku domu iz rata.

Želim u svojim razasutim mislima pronaći Tvoju riječ ...
... i da bude volja Tvoja i kada se ne slažem s onim što mi nudiš.

Evo mene patnika, kojega više ne treba nagovarati na život,
nego samo smiriti ovo more u grudima.

Vale koji tinjaju i nose me ka visinama.

 Sample Image

Smiri ovo more, srce koje Tvoju ljubav grabi i čvrsto osjeća i pod svojim žilama.
Ušutkao si sumnju, a s kapima s lica stvorio bonacu u duši.

Smiri mene patnika koji je doplivao na obalu ...

 H.A.

(PRENESENO SA STRANICE IVICE URSIĆA)