Wednesday, December 16, 2009

NEWS LETTER ČLANOVIMA FACE BOOK GRUPA POTPORE

Istina se ne može sakriti. Mogu mediji manipulirati kako hoće, uz sve opasnosti koje je donio sobom, internet je omogućio potpunu slobodu komuniciranja. Prvo pismo svim članovima SVIH Face book grupa potpore kandidaturi je upućeno. Oni koji se ne služe Facebook-om mogu ga ovdje pročitati, tiskati i dalje dijeliti.