Tuesday, December 29, 2009

Jurčević - najekonomičniji predsjednički kandidat

“Glas za Borisa Mikšića bio je najskuplji glas na jučerašnjim izborima - za svaki glas Mikšić je potrošio oko 10 eura, odnosno 72,3 kune. Najekonomičniji je pak bio još jedan izborni marginalac, Josip Jurčević - glas za njega stajao je tek 2,8 kune.

Slavko Vukšić i Josip Jurčević, uvelike se razlikuju po novcu koji su uložili u svaki glas. Vukšić je uložio visokih 26 kuna po glasaču, a Jurčevića, koji je potrošio tek 217.000 kuna, svaki je od njegovih 54.177 glasova ‘koštao’ samo 2,8 kuna.”

Pročitajte više: Jutarnji.Hr